بریج دندان

با ما در ارتباط باشید...


خرداد ۲, ۱۳۹۸

روکش بریج برای دندان و ویژگی‌های آن

زمانی که بافت زیادی از دندان از بین رفته باشد ، برای محافظت از دندان باقیمانده روکش های دندان مورد نیاز هستند. البته در صورتی که […]
تعیین وقت