مقالات

از دست دادن دندان ها بر عواملی مثل هضم غذا ، جویدن ، زندگی اجتماعی ، گفتار و ظاهر تاثیر گذار است. همچنین ، از دست دادن بعضی یا همه دندان ها را بر اثر از دست دادن توانایی جویدن می دانند.

عدم حفظ دندان ها و مراقبت از آن ها، عواقبی مانند پروتز دندان ها و از دست دادن را ناشی می شود. عمومی ترین روش هایی که در راستای درمان ایمپلنت دندان به کار گرفته می شود ، باعث بهبودعملکرد جویدن و غیره می شود.

برای آشنایی با موضوع انواع مواد سازنده در ایمپلنت ها به مقاله انواع مواد سازنده ایمپلنت دندان  رجوع کنید.

پروتزهای ثابت

یکی از روش های درمان ایمپلنت دندان ، استفاده از پروتز ثابت می باشد. در یک فک بی دندان می توان 4 تا 6 یا حداکثر 8 ایمپلنت قرار داد. پروتزها همانند دندان های طبیعی عمل می کنند و باعث راندمان بالا در عمل جویدن و غیره شود همچنین باعث ایجاد زیبایی می شوند.

با توجه به آناتومی بیمار، تعداد ایمپلنت ها تشخیص داده می شود. حداقل ترین تعداد قرارگیری ایمپلنت ها 4 عدد می باشد. قبل از انجام عمل ، ابتدا معاینه کامل انجام می گیرد ، سپس برنامه ریزی درمان صورت گرفته ، توموگرافی کامپیوتری سه بعدی تهیه می شود ، و بعد آماده سازی راهنمای جراحی و دیگر مراحل انجام می گیرد. ( مقالات )

در مرحله کاشت ایمپلنت ، پروتزهای موقت قرار می دهند. در مراحل بعد پروتزهای ثابت را جایگزین پروتزهای موقت می کنند. پروتزهای ثابت از پلاستیک تقویت شده با فلز ، پرسلن ذوب شده به فلز یا زیرکونیای تمام سرامیک جایگزین می شود. مدرن ترین روش پروتز در بیمارانی که تمام یا اکثر دندان خود را از دست داده اند ، استفاده از پلیمر می باشد که دارای جنس با دوامی هستند. ( مقالات )

ایمپلنت دندان -ترمیم دندان

تعداد ایمپلنت ها برای پروتزهای ثابت قوس کامل ( مقالات )

مهم ترین نکته ، مشخص کردن تعداد ایمپلنت های که در پروتزهای ثابت قوس کامل در فک بالا و فک پایین است. می خواهیم بدانیم آیا مدت زمان ماندگاری ایمپلنت و پروتز ، در پروتزهایی که حداقل پنج ایمپلنت یا بیشتردارند با پروتزهایی که حداکثر پنج ایمپلنت دارند ، متفاوت است ؟

طبق مطالعات انجام گرفته ، مشخص شد حداکثر تعداد ایمپلنت گزارش شده برای گروه ” حداکثر پنج ” ، 4 ایمپلنت برای فک بالا و 3 یا 4 ایمپلنت برای فک پایین در نظر گرفته شده است . ولی در گروه  ” حداقل پنج یا بیشتر ” حداکثرترین تعداد ایمپلنت در فک بالا 6 می باشد و در فک پایین 5 می باشد. ( مقالات )

نتایج حاصل از این بررسی بیان می کند ، استفاده از پنج ایمپلنت یا بیشتر در هر فک در مقابل استفاده کمتر از پنج ایمپلنت در هر فک ، برای پشتیبانی از پروتزهای فک بالا و پایین ، میزان زمان ماندگاری و عمر یکسانی دارند. ( مقالات )

تعداد ایمپلنت ها برای پروتزهای ثابت قوس کامل ( مقالات )

مهم ترین نکته ، مشخص کردن تعداد ایمپلنت های که در پروتزهای ثابت قوس کامل در فک بالا و فک پایین است. می خواهیم بدانیم آیا مدت زمان ماندگاری ایمپلنت و پروتز ، در پروتزهایی که حداقل پنج ایمپلنت یا بیشتردارند با پروتزهایی که حداکثر پنج ایمپلنت دارند ، متفاوت است ؟

طبق مطالعات انجام گرفته ، مشخص شد حداکثر تعداد ایمپلنت گزارش شده برای گروه ” حداکثر پنج ” ، 4 ایمپلنت برای فک بالا و 3 یا 4 ایمپلنت برای فک پایین در نظر گرفته شده است . ولی در گروه  ” حداقل پنج یا بیشتر ” حداکثرترین تعداد ایمپلنت در فک بالا 6 می باشد و در فک پایین 5 می باشد. ( مقالات )

نتایج حاصل از این بررسی بیان می کند ، استفاده از پنج ایمپلنت یا بیشتر در هر فک در مقابل استفاده کمتر از پنج ایمپلنت در هر فک ، برای پشتیبانی از پروتزهای فک بالا و پایین ، میزان زمان ماندگاری و عمر یکسانی دارند.( مقالات )

پروتز متحرک ( مقالات )

یکی از روش های درمان ایمپلنت دندان ، استفاده از پروتز متحرک می باشد. پروتزهای متحرک سبب ایجاد زیبایی می شود و همچنین قرار گیری ثابت روی ایمپلنت را فراهم می کند.

مراقبت پروتزهای متحرک بسیار راحت می باشد ، چون پروتزها در خارج از دهان شست و شو و تمیز می شوند. در این روش چهار ایمپلنت برای فک بالا و دو یا چهار ایمپلنت در فک پایین به کار می برند.

پروتزهای موقت را بعد از کاشت ایمپلنت قرار می دهند. پروتزهای موقت باعث عدم پوشاندن کام و جلوگیری از اسپاسم حنجره می شود. با کمترین تعداد ایمپلنت هم می توان بهبودی در عملکرد جویدن ایجاد کرد. ( مقالات )